Apositilare

Conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței supra legalizării actelor oficiale străine (Apostille), din care Republica Moldova face parte, se permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoașterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenției, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenției, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Justiţiei este responsabil pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale:

  • documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998
  • actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei
  • actele notariale
  • acte care emană de la instanțele judecătorești, organe ale procuraturii sau executorii judecătoreşti
  • documentele eliberate de Casa Națională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă
  • adeverințele și certificatele medicale eliberate de Comisia Centrală pentru examinarea medicală a migranților şi Centrul naţional de sănătate publică / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA
  • acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidența art.1 al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supra legalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961